Καμπάνια αλληλεγγύης Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και Κίνησης «Απελάστε τον Ρατσισμό»

5 Ιανουαρίου 2021 redtopia2018 0

Σε συνέχεια της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται σε δυσχέρεια, το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και η Κίνηση “Απελαστε τον Ρατσισμό” […]

Καμπάνια Αλληλεγγύης και Στήριξης του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και της Κίνησης «Απελάστε τον Ρατσισμό».

22 Νοεμβρίου 2020 redtopia2018 0

Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και η Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό»  συνεχίζει την αλληλεγγύη για ανέργους/ες ντόπιους/ες και μετανάστ(ρι)ες με τη […]