Η επιδημία και το ανοίκειο

22 Μαΐου 2020 redtopia2018 1

του Ηλία Ιωακείμογλου Το κεφάλαιο σε ύπνωση, η καπιταλιστική κανονικότητα σε αναστολή Έχουμε εισέλθει σε μια ιστορική φάση μεγάλης ρευστότητας […]