Λέμε όχι στο νέο έγκλημα κατάργησης της κοινωνικής ασφάλισης

7 Φεβρουαρίου 2020 redtopia2018 0

Σ.Υ.Α.Τ.                                 Σύλλογος Υπαλλήλων                                                      Αθήνα 07/02/2020           Ασφαλιστικών Ταμείων                                                    Αρ. Πρωτ : 8  IKTINOY 4  τκ : […]