Από την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου στην πιο αναχρονιστική σεξουαλική αγωγή με επιστημονική υπογραφή

21 Ιουλίου 2020 redtopia2018 0

Λ.Π. Tο εκπαιδευτικό σύστημα στην ελλαδα δεν προβλέπει καμια διδακτική ενότητα για τη σεξουαλική εκπαίδευση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι […]